Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 25 stycznia 2022r. - do 02.01.2023 r.

Program


Wymagana dokumentacja obowiązująca od 25.01.2022 r.

Pobierz


1.  REGULAMIN CP ścieżka wf PDF!
2Zał. 1 do Regulaminu - Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji.                   PDF!
3.   Zał. 2 do Regulaminu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie -Gov. PDF!
4Zał. 2 do Regulaminu - Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie - Portal. PDF!
5Zał. 3 Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.                        PDF!
6.  Pełnomocnictwo do PPCP PDF!
7.  Klauzula_informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. PDF!
8.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczenia elektroniczne. PDF!
9.  Wniosek o płatność. PDF!
10.  Wniosek o płatność - instrukcja. PDF!
11.  Składanie wniosku o płatność -informacja. PDF!
12. Protokół odbioru prac wykonawcy. PDF!
13.  Zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji - dla prosumenta. PDF!
14.  Program Priorytetowy CP. PDF!
15.  Zał 2 do Programu  - koszty kwalifikowane. PDF!
16.  Zał 2a do Programu - koszty kwalifikowane. PDF!
17.  Zał 2b do Programu - koszty kwalifikowane. PDF!
18.  Ulga podatkowa. PDF!