Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od dnia 03.01.2023 r.

Program

 

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą Programu Priorytetowego Czyste Powietrze złożenie wniosku o dofinansowanie lub dofinansowanie w wersji z prefinansowaniem dla wersji Programu obowiązującej od dnia 03.01.2023 r. możliwe jest wyłącznie pod linkiem - https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Dostęp do wniosków złożonych według wersji Programu obowiązujących do dnia 02.01.2023 r. odbywa się w dotychczasowej formie.

 

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 03.01.2023 r.

Pobierz

1PPCP i załączniki                   

Program priorytetowy Czyste Powietrze -3.01.2023 oznakowane.pdf

Zał 1 PPCP ulga podatkowa.pdf

Zał 2 PPCP koszty kwalifikowane część 1 Programu.pdf

Zał 2a PPCP koszty kwalifikowane Część 2 Programu

Zał 2b PPCP koszty kwalifikowane część 3 Programu

2Ogłoszenie o zmianie Programu               

Ogłoszenie o o zmianie Programu (śc. wfośigw i bankowa) 28.12.2022 r_

Ogłoszenie Zał. 1 Zasady wnioskowania o aneks do umowy z prefinansowaniem (śc. wfośigw)-28.12.2022 r

Ogłoszenie Zał. 2 Wzór pisma przewodniego ws aneksowania umowy (śc. wfośigw)-28.12.2022 r

3Dokumenty ścieżka wfośigw                   

Regulamin PPCP (śc. wfośigw)

WOD CP 7.0 (śc. wfośigw) Zał. 1 Oświadczenie doręczenia elektroniczne

WOD CP 7.0 (śc. wfośigw) Zał. 2 Oświadczenie współwłaściciela_współmałżonka

Wzór umowy z wykonawcą (śc. wfośigw)

Wzór Umowy z Wykonawcą (prefi) Zał. 1 Klauzula inform. o przetw. danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw (śc. wfośigw)

Instrukcja WoD PPCP (ść. wfośigw)

Instrukcja WOD Zał. 1 Wykaz dochodów nieopodatkowanych (śc. wfośigw, bankowa)

Instrukcja WOD CP 7.0 (śc. wfośigw) Zał. 2 Koszty kwalifikowane

Pełnomocnictwo do PPCP

Klauzula informacyjna dla Pełnomocnika_PPCP

4Dokumenty ścieżka bankowa                  

Regulamin PPCP (śc. bankowa)

WOD CP 8.0 (śc. bankowa) Zał. 1 Oświadczenie współwłaściciela_współmałżonka

Instrukcja WOD CP 8.0 (śc. bankowa)

Instrukcja WOD Zał. 1 Wykaz dochodów nieopodatkowanych (śc. wfośigw, bankowa)

Instrukcja WOD CP 8.0 (śc. bankowa) Zał. 2 Koszty kwalifikowane

5Dokumenty wspólne                 

Informacja - Składanie wniosku o płatność (śc. wfośigw, bankowa)

WOP 7.0.0. Załącznik - Dokument podsumowujący audyt energetyczny (śc. wfośigw, bankowa) (zabl)

WOP Instrukcja (śc. wfośigw i bankowa)

Instrukcja WOP 7.0.0. Zał. 1 Protokół odbioru prac dla wykonawcy + klauzula informacyjna (śc. wfośigw, bankowa)

Instrukcja WOP 7.0.0. Zał. 2 Wzór zaświadczenia OSD (śc. wfośigw, bankowa)

Instrukcja WOP 7.0.0. Zał. 3 Oświadczenie o dokonaniu zapłaty (śc. wfośigw, bankowa)

Instrukcja WOP 7.0.0. Zał. 4 Oświadczenie dot. poprawy lub wyjaśnienia protokołu (śc. wfośigw, bankowa)