Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 01 lipca 2021 r.

PDF
Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową PDF
Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania PDF
Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania PDF
Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2021 r. Pobierz
1. Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji PDF
2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze", dostępnego na Portalu Beneficjenta PDF
 
 1. Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (tj.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.),
PDF
 
 1. Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
PDF
 
 1. Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
PDF
3. Wzór wniosku o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” - podstawowy oraz podwyższony poziom dofinansowania PDF
4. Wnioski o płatność  
 
 1. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
PDF
 
 1. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz PDF
PDF
 
 1. Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” – formularz PDF
PDF
 
 1. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: gwd.nfosigw.gov.pl
 
 
 1. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” – formularz online
PDF
 
 1. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:
 
 
 • załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy
DOCX
 
 • załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
DOCX
 
 • załącznik nr 3 do instrukcji - szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) – formularz PDF
XLSX
Wymaga dokumentacja obowiązująca do 30.06.2021.
Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.10.2020 r.  ZIP
Program priorytetowy "Czyste Powietrze" obowiązujący od 01.07.2019 r. do 14.10.2020 r.  PDF
Wymagana dokumentacja obowiązująca do 14.05.2020 r.  ZIP
Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r.  ZIP
Program priorytetowy "Czyste Powietrze" obowiązujący od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.  PDF
Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP
 
stopka