Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 29.07.2019 r. Pobierz
1. Program priorytetowy „Czyste powietrze"
 1. Załącznik nr 1 do Programu - „Wymagania techniczne”
PDF!
 • PDF
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (w celu pobrania druku wniosku proszę się zalogować i pobrać interaktywny "-Formularz Wniosku-")

  - załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;

  - załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;

 2. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie

 3. Jak policzyć dochód we wniosku w programie Czyste Powietrze

  - narzędzie do wyliczania dochodu PIT 36L

  - narzędzie do wyliczania dochodu PIT 37,36

  - narzędzie do wyliczania dochodu PIT 38

  - narzędzie do wyliczania dochodu PIT 39
PDF

 •  

 • PDF

 • PDF

 • PDF

 • PDF

 • XLSX
 • XLSX
 • XLSX
 • XLSX
3. Wzór umowy dotacji (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji - wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
4. Wzór umowy pożyczki (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór;
 3. Wzór zlecenia wpłaty gotówki/polecenia przelewu;
PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
5. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór. XLSX
6. Wzór wniosku o płatność z załącznikami
 1. Zestawienie dowodów księgowych;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
PDF
 • XLSX
 • PDF
7. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy. PDF
8. Wzór protokołu końcowego
 • Instrukcja do protokołu końcowego;
PDF
 • PDF
     
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r.  ZIP  
  Program priorytetowy "Czyste Powietrze" obowiązujący od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.  PDF  
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP  
 
stopka