Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

Zgodnie z treścią Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - w budynkach nowo budowanych koszty związane z zakupem i montażem nowego źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego (…) są kwalifikowane pod warunkiem ich poniesienia do 31 grudnia 2019 r, do momentu wejścia w życie przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu). Oznacza to konieczność zakupu i montażu źródła ciepła w terminie nieprzekraczającym wyżej wymienionej daty.

 

Szanowni Państwo,

W dniu 2 września 2019 r. uruchomiona zostanie baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu priorytetowego Czyste Powietrze. Baza dostępna będzie pod adresem: czyste-urzadzenia.ios.edu.pl

W pierwszym etapie tj. od 2 września 2019 r. dostępny będzie moduł strony przeznaczony wyłącznie  dla PRODUCENTÓW urządzeń grzewczych.
Każdy producent lub krajowy przedstawiciel producenta może zarejestrować się na stronie, a następnie dodać swój produkt, który spełnia wymagania programu Czyste Powietrze.
Zgłoszone urządzenia po weryfikacji zostaną umieszone w ogólnodostępnej bazie urządzeń grzewczych, w następujący sposób:

  • kotły na paliwa stałe;
  • kotły gazowe kondensacyjne oraz olejowe;
  • kolektory słoneczne;
  • panele fotowoltaiczne;
  • pompy ciepła.

Rejestracja PRODUCENTA, korzystanie ze strony, umieszczenie urządzenia w bazie, jest BEZPŁATNE.
Baza ma charakter informacyjny, nie będzie stanowiła rankingu ani informacji handlowej, a dodawane urządzenia będą uszeregowane w sposób losowy.
Uruchomienie modułu przeznaczonego dla beneficjenta planowane jest na przełomie września i  października 2019 r.
Celem strony jest ułatwienie procesu składania i oceny wniosków o dofinansowanie, poprzez udostępnienie katalogu urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu Czyste Powietrze.
Wszelkie informacje będą dostępne od 2 września 2019 r. na stronie:  www.czyste-urzadzenia.ios.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i umieszczania Państwa urządzeń.

Administratorem bazy i strony jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 

Strona finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 5.1. „Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”.

 

Witamy

w Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Szczecinie,

 

internetowym serwisie informacyjnym, w którym znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące:

1. ogłoszeń i aktualności
2. oferty Funduszu (w tym oferta dedykowana po formie prawnej)
3. stanu i realizacji złożonych Wniosków (pokazywane statusy),
4. wykazu złożonych wniosków i zawartych umów (w tym zakończonych),
5. działalności Funduszu i zrealizowanych efektów rzeczowo ekologicznych wizualizowanych na mapach
6. rozliczenia umów (noty odsetkowe, salda, wnioski o umorzenie).

Dodatkowo przez portal można:

  • pobrać wniosek  do dofinansowania (forma elektroniczna PDF ułatwiająca wypełnienie) wraz z załącznikami
  • złożyć elektroniczną formę wniosku korzystając ze skrzynki podawczej (nalezy dostarczyć również formę papierową wniosku)
  • otrzymywać informacje od pracownika Funduszu w sprawie złożonego wniosku  (obustronna komunikacja)

Z pełnej funkcjonalności portalu mogą korzystać  tylko Ci Beneficjenci, którzy:

dokonali rejestracji w Portalu (rejestracja-osoby fizyczne ), dzięki czemu uzyskali identyfikator (tzn. unikatową nazwę wykorzystywaną do logowania w portalu) i hasło.

W przypadku osób fizycznych konto zostanie tymczasowo aktywowane na okres 360 dni w celu wypełnienia i przesłania do Funduszu Wniosku o dofinansowanie.
Pełna aktywacja konta nastąpi w chwili, gdy do Funduszu zostanie dostarczony wniosek o dofinansowanie i będzie podlegał ocenie lub system wykryje, że jest już Pan/i naszym beneficjentem.


Po pełnej aktywacji konta otrzymają  Państwo mailową informację zwrotną potwierdzającą aktywację konta w pełnym zakresie w PORTALU BENEFICJENTA Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

W przypadku instytucji i firm rejestracji musi dokonać osoba, która zostanie wyznaczona do pełnienia funkcji administratora Portalu. Tak zarejestrowany administrator będzie zakładał konta dla kolejnych użytkowników instytucji lub firmy.

Do aktywacji konta firm i instytucji niezbędne jest dostarczenie popisanych dokumentów rejestracyjnych do Funduszu (po weryfikacji danych konto zostanie aktywowane.
W przypadku nie dostarczenia wymaganych dokumentów rejestracyjnych konto zostanie usunięte po 90 dniach.
 

 

 

Zachęcamy do korzystania z PORTALU BENEFICJENTA !

Z poważaniem
Redakcja Portalu (webmaster@wfos.szczecin.pl)