Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu NFOŚiGW w Warszawie (nr A/77/6/2020 z dnia 14.10.2020 r.) począwszy od dnia 15.10.2020 r., istnieje możliwość przedłużenia maksymalnego okresu realizacji przedsięwzięcia o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Możliwość ta dotyczy sytuacji niezależnych od Beneficjenta, w szczególności związanych z epidemią COVID-19.

Ważne zmiany w programie "Czyste Powietrze" – wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Czytaj więcej

Witamy

w Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Szczecinie,

 

internetowym serwisie informacyjnym, w którym znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące:

1. ogłoszeń i aktualności
2. oferty Funduszu (w tym oferta dedykowana po formie prawnej)
3. stanu i realizacji złożonych Wniosków (pokazywane statusy),
4. wykazu złożonych wniosków i zawartych umów (w tym zakończonych),
5. działalności Funduszu i zrealizowanych efektów rzeczowo ekologicznych wizualizowanych na mapach
6. rozliczenia umów (noty odsetkowe, salda, wnioski o umorzenie).

Dodatkowo przez portal można:

  • pobrać wniosek  do dofinansowania (forma elektroniczna PDF ułatwiająca wypełnienie) wraz z załącznikami
  • złożyć elektroniczną formę wniosku korzystając ze skrzynki podawczej (nalezy dostarczyć również formę papierową wniosku)
  • otrzymywać informacje od pracownika Funduszu w sprawie złożonego wniosku  (obustronna komunikacja)

Z pełnej funkcjonalności portalu mogą korzystać  tylko Ci Beneficjenci, którzy:

dokonali rejestracji w Portalu (rejestracja-osoby fizyczne ), dzięki czemu uzyskali identyfikator (tzn. unikatową nazwę wykorzystywaną do logowania w portalu) i hasło.

W przypadku osób fizycznych konto zostanie tymczasowo aktywowane na okres 360 dni w celu wypełnienia i przesłania do Funduszu Wniosku o dofinansowanie.
Pełna aktywacja konta nastąpi w chwili, gdy do Funduszu zostanie dostarczony wniosek o dofinansowanie i będzie podlegał ocenie lub system wykryje, że jest już Pan/i naszym beneficjentem.


Po pełnej aktywacji konta otrzymają  Państwo mailową informację zwrotną potwierdzającą aktywację konta w pełnym zakresie w PORTALU BENEFICJENTA Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

W przypadku instytucji i firm rejestracji musi dokonać osoba, która zostanie wyznaczona do pełnienia funkcji administratora Portalu. Tak zarejestrowany administrator będzie zakładał konta dla kolejnych użytkowników instytucji lub firmy.

Do aktywacji konta firm i instytucji niezbędne jest dostarczenie popisanych dokumentów rejestracyjnych do Funduszu (po weryfikacji danych konto zostanie aktywowane.
W przypadku nie dostarczenia wymaganych dokumentów rejestracyjnych konto zostanie usunięte po 90 dniach.
 

 

 

Zachęcamy do korzystania z PORTALU BENEFICJENTA !

Z poważaniem
Redakcja Portalu (webmaster@wfos.szczecin.pl)