Wymagana dokumentacja obowiązująca od 06.07.2021 r. - ścieżka przez bank- obowiązuje do dnia 02.01.2023 r.

Program


Wymagana dokumentacja obowiązująca od 06.07.2021 r. -  ścieżka przez bank

https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/

Pobierz


 

   
1. Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" PDF!

a. Załącznik nr 1 PP "Czyste Powietrze": Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

PDF!

b. Załącznik nr 2 do PP "Czyste Powietrze": Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

PDF!

c. Załącznik nr 2a do PP "Czyste Powietrze": Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

PDF!

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach PP "Czyste Powietrze"

PDF!

a. Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach PP "Czyste Powietrze"

PDF!

b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach PP "Czyste Powietrze"

PDF!

* załącznik nr 1: wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 111 z późn.zm.)

PDF!

* załącznik nr 2: klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

PDF!

* załącznik nr 3: klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach PP "Czyste Powietrze"

PDF!

* załącznik nr 4: koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania

PDF!

c. Ogłoszenie o naborze na dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w ramach PP "Czyste Powietrze"

PDF!

         d. Lista banków prowadzących nabór wniosków o dotację na częściowa spłatę kapitału kredytu bankowego

 
3. Pismo informujące o zawarciu umowy o dofinansowanie PDF!
4. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach PP "Czyste Powietrze" PDF!

5. Wzór wniosku o płatność w ramach PP "Czyste powietrze", formularz online dostępny pod adresem:
https://gwd.nfosigw.gov.pl

PDF!

a. Instrukcja: jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach PP "Czyste Powietrze", formularz online

PDF!
6. Załączniki do wniosku o płatność  

a. wzór protokołu odbioru robót Wykonawcy

PDF!

b. wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

PDF!

Sponsorzy i partnerzy