Program Priorytetowy Czyste Powietrze prefinansowanie- obowiązuje do dnia 02.01.2023 r.

Program

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.07.2022 r.

Pobierz

 

1.  Program Priorytetowy. PDF!
2 Załącznik nr 1 do Programu – ulga podatkowa .                   PDF!
3.   Załącznik nr 2 do Programu  - koszty kwalifikowane część 1– podstawowy poziom dofinansowania PDF!
4 Załącznik nr 2a  do Programu – koszty kwalifikowane część 2– podwyższony poziom dofinansowania PDF!
5 Załącznik nr 2b do Programu - koszty kwalifikowane  część 3– najwyższy poziom dofinansowania                         PDF!
6.  REGULAMIN CP PDF!
7.  Załącznik do Regulaminu – Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem PDF!
8.  Załącznik do Regulaminu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie z prefinansowaniem – GWD PDF!
9.  Załącznik do Regulaminu - Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze   PDF!
10.  Wzór umowy z Wykonawcą PDF!
11.  Pełnomocnictwo do PPCP PDF!
12. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. PDF!
13.  Wniosek o płatność GWD  
14.  Wniosek o płatność – Instrukcja GWD PDF!